Behovet for asfaltforstærkning er stigene

S&P reinforcement forstærker bygnings- bro og anlægskonstruktioner, men også asfalts forstærkningsløsninger. Produkterne er fremstillet i S&Ps anlæg og sælges med det samme til slutkunden. 

Asfaltforstærkning hjælper med at reducere refleksion af eksisterende revner i overfladen af ​​asfaltbelægning. Det hjælper også med at reducere revnedannelse ved at udvide veje eller splejsning af asfalten. Der findes mange typer asfaltforstærkning. Asfaltarmering, som tilføjer asfalten ren styrke og reducerer dannelse af revner med sin store styrke ved kort forlængelse. 

Forstærkning af asfalten er blevet et øget fokuspunkt i mange kommuner i Danmark, da flere veje i infrastrukturen er hårdt ramt af de mange danskere der dagligt passerer diverse asfaltveje rundt omkring. Stigningen af bilister er mærkbar, og folk kører generelt flere kilometer målt i et gennemsnit på den brede befolkning. 

Asfaltklud, der er et spændingsudjævnende lag, og ved at lade eksisterende revner bevæge sig uden at reflektere revnen til en ny overflade. Asfaltkomposit, består både af armering og asfaltklud, og har egenskaberne for begge typer.

Beton armering også kendt som armeringsnet er med til at forstærke betonkonstruktionen. Det sikrer at du får en stærk forankring i betonkonstruktionen. Ved større betonkonstruktioner, 

kan der indstøbes stålstænger i betonen. Det holder sammen på betonen, og modvirer at der opstår revner i betonen, og kan derfor være med til at give betonen øget levetid, hvilket også er godt for miljøet.