Brug en restaureringsarkitekt, hvis du skal restaurere en bevaringsværdig bygning

Vi rådgiver dig til, hvornår du skal konsultere en restaureringsarkitekt

Der findes mere end 300.000 bevaringsværdige og fredede bygninger i Danmark. Der kan være forskellige grunde til, at de er havnet på denne liste, men det kan fx være, at de er en del af den danske kulturhistorie, at de er bygget efter nogle helt særlige byggeskikke, eller at de er udført med så stor arkitektonisk værdi, at de er værd at bevare for eftertiden.

Restaurering af bevaringsværdige bygninger

Når man skal restaurere sådanne typer bygninger, skal det gøres med stor omhu og tålmodighed for at undgå, at man kommer til at ødelægge bygningerne undervejs. Desuden kan det være, at bygningerne er bygget efter metoder, der ikke længere er tidssvarende, og som man ikke har kendskab til i dag. Hvis man bruger nutidens metoder til restaurering af gamle bygninger, er det dømt til at gå galt. Endelig kan der opstå uforudsete overraskelser undervejs i restaureringen.

Ovenstående er nogle af de ting, der gør, at det kan være en for stor mundfuld at give sig i kast med et restaureringsprojekt – også selvom det på papiret ikke er en stor opgave. I sådanne tilfælde er det godt givet ud at konsultere en restaureringsarkitekt, som kan rådgive dig gennem hele forløbet, og som har mange års erfaring med netop at restaurere bygninger.

En arkitekt med speciale i restaurering kan hjælpe med:

  • Kendskab til hvordan man udfører de gamle byggeskikke i en moderne kontekst
  • Kontakt til diverse håndværkere
  • Projektstyring gennem hele forløbet, så restaureringen når i mål
  • Forståelse for, hvordan bygningen bør restaureres, så det gøres i overensstemmelse med bygningens oprindelige udseende og materialer.

Mangler du en restaureringsarkitekt?

Uanset om du står over for at skulle gennemføre en større kirkerestaurering, eller om du har købt et fredet eller bevaringsværdigt hus, der trænger til en kærlig hånd, bør første step være at kontakte en restaureringsarkitekt. Arkitekten bør inddrages i starten af forløbet for at sikre, at det forløber bedst muligt, og at man ikke fx når at gøre skade på en bygning. Drachmann Arkitekter er svaret på dine bønner. De kan fungere som din restaureringsarkitekt, og du kan roligt stole på deres dømmekraft, for de har været i branchen siden 1974.