Få styr på lageret med skræddersyet lageroptimering

Med en gennemtænkt og velproduceret lagerløsning får virksomheden styr på de interne og eksterne processer i værdikæden. For værdi skabes ved gode bindeled og gennemsigtighed med relevant og veludviklet forecasting og optimering af lagerprocesser, som har positiv indvirkning på arbejdsprocesserne og medarbejdernes trivsel. For det er ikke kun vigtigt at lageret er optimeret og sat op efter en specifik model, som tilgodeser virksomheden med mange produkter med en høj grad af hastighed i omsætningen. Medarbejderne som udfører opgaverne er de store helte, og løsningen skal passe til deres behov og ønsker. 

Et lageroptimeringssystem som Slim4 software der kan tilegnes en virksomheds krav og kapacitet. Det er vigtigt at virksomheden koncentrerer sig om de nøgleaktiviteter der kan give de absolut bedste resultater over tid. Slim4 software kan udvikle fremtidssikret statistical forecasting, demand planning og operationel lagerstyring. På den måde er det langt nemmere og brugervenligt at følge med i virksomhedens forskellige områder på markedet. Det kan skabe sikkerhed på bagsmækken, som gør at de forskellige områder internt i virksomheden bedre taler sammen. Medarbejderne har bedre chancer for at få overleveret de rigtige informationer, og kan reagere på den relevante data, som kommer ind i systemet. Et proaktivt og reaktivt lagersystem skal være med til at undgå spildtid og fejlleverancer.