Gør dit byggeri sikkert med disse tips

Sikkerhed er det vigtigste i industri og byggeri, og der er mange ting som kan gå galt, hvis man ikke tager sine forbehold og forholdsregler. Vi forsøger her at komme med nogle tips til hvilke ting der skal være styr på når du skal bygge nyt i industrisektoren eller byggeprojekter hvor der kan være øget risiko for skader og ulykker.

Tænk sikkerhed ind i alle dele af byggeriet

Det kan sige sig selv, men hvis dit udgangspunkt i det du bygger, ikke er sikkerhed først, vil det være problematisk for resultatet. Derfor skal du fra start ikke kun sørge for at der er styr på alle materialerne, som ikke må være sundhedsskadelige, men du skal også tænke selve slutproduktet som værende sikker i sin udformning. Groft sagt, så skal der ikke være elementer som folk ’nemt’ kan komme ramme så de bliver skadet – skarpe hjørner, kanter man kan glide og falde over osv. Det kan virke børnehaveagtigt at sige, men hvis man planlægger det ordentligt fra starten, er der meget at hente i sidste ende når det kommer til at undgå skader.

Lokationen for ens byggeri har også meget at skulle sige, i hvordan du skal tænke når du bygger. Er det en platform langs kysten, eller en bygning fyldt med bassiner, vil det være en god ide at installere skridsikre gitterriste i bygningen, så man står fast når man bevæger sig rundt indenfor. Er det derimod i områder med meget vind, er det en god ide at bygge så der bliver afskærmet for blæst, og at der hvis man er oppe i højderne er mulighed for sikring af sig selv, så hvis skaden skulle ske og der kom kraftige vind som skubber en om kulde mod en kant, er man fast spændt så man ikke ryger ned og kommer til skade. I blæsende områder er det også smart at tænke sikring af vindfølsomme elementer, så man ikke oplever at ting flyver rundt og potentielt rammer folk.

Udstyr har meget at sige

Foruden selve den fysiske lokation, så er værktøjet også vigtigt at have styr på, når det kommer til sikkerheden. Tid slider alt, og industri værktøj er ingen undtagelse, og derfor skal man gerne sørge for at tjekke deres patina løbende. Er en ansat i gang med at bruge et redskab, som pludselige enten går i stykker – eks. en kæde som knækker og rammer en ansat i hovedet – kan det føre til store skader, som kunne have været undgået. Arbejder man typisk i områder hvor elementerne har meget at skulle sige, så er det en god ide at tjekke sit udstyr hyppigt, da ting som saltvand fra havet eller vind har en slibende og svækkende effekt på materiale og udstyr.