Hvor højt må du bygge i skel

Der kan være specielle regler for, hvor højt du må bygge i skel. Du skal som udgangspunkt altid undersøge lokalplanen for dit område, når du vil bygge i skel. Lokalplanerne for dit område finder du på din kommunes hjemmeside eller ved at gå ind på OIS – Din genvej til ejendomsdata.

Der kan også være begrænsninger i forhold til tinglyste servitutter på din grund, som du har pligt til at respektere, når du ønsker at bygge nyt i naboskel. Gældende servitutter for din grund er tilgængelige på Den Digitale Tinglysning.

Er der ikke specielle regler i lokalplanerne eller begrænsninger i forhold til tinglyste servitutter, da må du bygge op til 2,5 m i højden i skel. Det er den generelle lov for, hvor højt du må bygge i naboskel. Det betyder også, at ingen af delene af bygningen må være højere end de 2,5 m.

Sekundære bygninger i skel

Sekundære bygninger er en betegnelse for de forskellige slags bygninger, som du må bygge i skel. Det er carporte og garager, diverse skure, drivhuse, og overdækkede terrasser. Sekundære bygninger er bygninger på din grund, som ikke er til beboelse, og ikke er en del af dit hus.

Når du ønsker at bygge nyt i naboskel, da undersøges lokalplan og eventuelle tinglyste servitutter for din grund. Derudover er det god kutyme, at tage en god snak med din nabo, før du begynder det nye byggeri. Følger du lokalplan og servitutter for din grund, og holder  du dig til de generelle regler for, hvordan du må bygge i skel, da kan du i ro og mag informere din nabo om det nye byggeri. Hvis det er nødvendigt, kan du fortælle om reglerne for hvordan du må bygge, og hvor højt du må bygge i skel.