Loftisolering er en god investering

Loftisolering er en god investering i din bolig på både kort og længere sigt. Oplever du, at din nuværende loftisolering er decideret mangelfuld eller blot kunne forbedres, da er det en god ide, at bestille et isoleringstjek af dit loft. Flere virksomheder tilbyder nemlig et gratis isoleringstjek, som er et uforpligtende tilbud både i forbindelse med ny isolering af dit loft og efterisolering af en eksisterende loftisolering. Ved et isoleringstjek får du besøg af en energikonsulent, der vurderer opgaven og giver et kvalificeret bud på den bedst mulige loftisolering til din bolig.

Isolering af loft

En loftisolering er en god investering, og der er flere gode grunde til at få isoleret dit loft. For det første er der det økonomiske aspekt, da der er mange penge at spare på varmeregningen med en god loftisolering. Ved en mangelfuld loftisolering vil en del af varmen fra din varmekilde forsvinde op i den blå luft. Det er selvsagt dyrt, for det betyder at din bolig ikke udnytter varmen bedst muligt. Der er derfor samtidig klimamæssige fordele ved en god loftisolering, da du skåner klimaet for en stor CO2 belastning. Loftisolering er en god investering, både for økonomien, miljøet og for husets indeklima. Energimærkningen på dit hus bliver højere, og din bolig bliver generelt mere værd.

Forskellige metoder til isolering af dit loft

Loftisolering er en god investering, der giver store besparelser på varmeregningen, og  udgiften til selve isoleringen er derfor tjent ind på ganske få år.

Det er vigtigt at få et kvalificeret bud på den bedste type loftisolering til din bolig. Isoleringsmaterialet vil typisk være isolering med stenuld, glasuld eller papiruld.

Selve arbejdsprocessen ved loftisoleringen er ikke særlig omfattende eller tidskrævende. En loftisolering består typisk af etablering af gangbro og materialestop, hvorefter isoleringsmaterialet blæses ind på loftet.