Pas på miljøet med procesventilation

I mange forskellige brancher er det nødvendigt at man får installeret en form for ventilation, så det ikke er farligt for medarbejderne at gå på arbejde. I forbindelse med opsætning af ventilation, så kan man vælge løsninger, som samtidig passer på miljøet. Hvordan de fungerer, det kommer vi ind på i dette indlæg.

Hvad er procesventilation?

Procesventilation er et ventilationsanlæg, som renser luften for farlige partikler og skadelige stoffer. Det er altså et ventilationssystem, som er udarbejdet til brug på arbejdspladser, hvor der er risiko for sundhedsskade for medarbejderne eller for miljøet.

Ved hjælp af procesventilation kan man derfor få et sundere arbejdsmiljø for sine medarbejdere samtidig med, at man passer på miljøet.

Hvad kræver det?

Hvis man skal have installeret et ventilationsanlæg, så kan det hurtigt blive en større omgang, da det gerne skal installeres på en måde, så det ikke generer medarbejderne i hverdagen. Derfor kan det være en stor beslutning for en virksomhed, da der skal en del planlægning indover, og måske endda planlægges ombygninger af bygningen.

Der er derfor mange aspekter, som man skal tage i mente, inden man blot takker ja til et tilbud på installation af procesventilation.

Hvad er processen?

For at få installeret procesventilation på en arbejdsplads, så skal der først og fremmest forventningsafstemmes, så der bliver klart defineret hvad det ønskede resultat er. Dette er en god idé, så man kan lægge en klar plan, som er nem at følge fra start til slut.

Efter der er forventningsafstemt, så skal der bruges tid på idéudvikling, hvor der kigges på de forskellige løsninger på markedet, og hvordan de bedst muligt kan passe ind i den bygning, hvor man ønsker det installeret. Det er også i denne fase, at man får klarlagt hvad opgavens dimensioner er, og hvor meget der skal installeres.

Efter idégenereringen, så skal der egentlig blot laves en plan for installationen af ventilationsanlægget, så det som beskrevet tidligere kan installeres uden at gå på kompromis med medarbejdernes arbejdstider, hvis det er en arbejdsplads der er aktivt i brug.