Punktrenovering af kloakrørene?

Hvad er punktrenovering?

Punktrenovering, også kaldet pointleder, bruges til mindre skader på kloakledninger. Ved at bruge denne metode, kan man udføre reparationen på stedet, hvor skaden befinder sig. Skaderne opstår oftest ved rørbrud, rotteskader eller skader fra omkringliggende rødder.

Ingen opgravninger

Som det første ved en punktrenovering, vil man inspicere det defekte rør med en tv-inspektion. På denne måde kan man lokalisere skaden, og dermed forsøge at reparerer defekte dele af kloakrørene. Ved denne metode undgår man store opgravninger, hvilket giver økonomiske fordele, og sparer både tid og ressourcer.

Hvad skal man bruge?

Man skal bruge en række forskelligt udstyr til en god punktrenovering. Find udstyr til bl.a. punktrenovering hos C-TV, hvor man også kan købe samlede pakker, der gør processen mere overskuelig. Disse pakker er tilpasset forskellige typer og størrelse på kloakrør. Dette sæt består af en packer, som er en cylinderformet oppustelig ballon, som bruges til reparationerne. Dragter til at beskytte dig og dit tøj, beskyttelseshandsker samt strækfilm til at beskytte packeren.

Desuden er der en række forskellige ting med i pakken, som skal hjælpe med at gøre processen lettere, så som; tape, sikkerhedsline, spartle, målebånd og rullevalse. Derudover kan man tilkøbe luftskubberstænger, som gør dig bedre i stand til at nå ind til fejlen.

Hvordan udføres en punktrenovering?

Først og fremmest spules røret rent, for at undgå sand i bunden. Når røret er blevet inspiceret og skaden er lokaliseret klargøres packeren. Dette gøres ved at tage strækfilmen og klippe et stykke af, der er omkring ti centimeter længere end selve packeren og rulle stykket på. Sørg for ikke at rulle det for tæt om, så der er plads til udvidelse af packeren. Dernæst sikres filmen med tape i enderne. For at kemien ikke skal sætte sig på strækfilmen smøres et grundigt lag af kopattesalve, som sørger for at packeren lettere glider ud af røret igen. Hernæst klargøres de elementer der sættes på packeren, som bliver inde i røret. Elementerne består af glasfiber som tilsættes med kemien der er med i pakken. Her kan man få god hjælp og vejledning til hvordan man gør det bedst muligt. Når kemien er sat på packeren, sættes den i røret og skubbes frem til skaden, hvorefter der tilsættes luft, så packeren udvider sig. Dermed bliver fiberen spændt fast i og omkring skaden. Packeren tages ud, og kemien bliver nu siddende som en ny hinde inde i røret, som reparation af skaden.