Skal hjemmet udlede mindre CO2? Find tilskud til energiforbedringer

At vælge en energivenlig løsning til boligen betyder i første omgang store omkostninger til installation af fx varmepumpe eller jordpumpe, men regningen står du ikke alene med. Under Energistyrelsen er der nemlig tilskud til energiforbedringer, da at finde bæredygtig forsyning til boligen gavner miljøet. Nævnes skal det også, at i stedet for styrelsens energitilskud kan du stadig anvende håndværkerfradraget, om end du ikke både kan få tilskud og anvende fradrag.

Energitilskud til helårsboliger dækker en del af prisen

Energitilskuddet dækker helt op til 30 % af markedspriserne på de forskellige tiltag. Her taler vi konvertering til luft-til-vand-varmepumpe, udvendige isoleringer af hhv. massive og lette ydervægge, efterisoleringer af tag og terrændæk mv. Energitilskud via Energistyrelsen gælder kun for helårsboliger, hvilket skal kunne registreres. Du må desuden ikke være begyndt med dit byggeprojekt før tilsagnet om støtte, og du må ikke få anden offentlig, økonomisk støtte.

Håndværkerfradraget er hævet betragteligt i 2021

Håndværker- og servicefradragene er i 2021 blevet langt mere attraktive, end de var før. Dette da fradragene blev hævet til 25.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden. Det er en stigning fra 12.500 kr. for håndværkerfradraget i 2020 og fra 6.400 kr. for servicefradraget samme år.

Kravet om helårsboliger gælder ikke ved håndværkerfradrag. Til gengæld skal din betaling af håndværker ske elektronisk, og håndværkeren må ikke selv bo i boligen. Tilskuddet skal du angive i din forskudsopgørelse. Men husk: Vælger du håndværkerfradrag, får du ikke tilskud.

Spark afhængigheden af fossile brændstoffer

Kom godt ind i det nye år – tak farvel til din afhængighed af de fossile brændstoffer og udled mindre CO2 i din husstand. Med både tilskud og fradrag at hente er du vis på, at du ikke står alene med regningen. Tjek i detaljer, hvad ordningerne dækker, og så lad dig blive inspireret.