Teknisk isolering i form af støjisolering af bygninger i byer

Støjisolering sikrer, at lyden er begrænset og ikke forstyrrer omgivelserne. Dette kan for eksempel være kabinet ved hjælp af et isoleret hus omkring en maskine eller isolering af rør, hvor indholdet skaber støj omkring røret. Det kan være til god gavn for virksomheder med arbejdsomme maskiner med en markant lydstyrke, som præger omkringliggende bygninger, institutioner, skoler mm.

Der  lydisoleres hovedsageligt bygninger og større områder med mineraluld og skumprodukter med forskellige belægninger og tætheder for at beskytte mod høj- og lavfrekvent støj efter behov. Disse typer teknisk isolering bliver hyppigt anvendt rundt om i hele verden for at gøre vilkårene rent lydmæssigt bedre for personer præget af høje lyde på daglig basis. 

For at skabe god akustik anvendes lyddæmpere som f.eks. Akustiske paneler, akustiske lofter, opslagstavler og skillevægge. Lyddæmperne bryder lydbølgerne og reducerer efterklangstiden på steder med meget støj fra for eksempel mennesker og maskiner. Disse støjreducerende tendenser bliver også eksperimenteret ved koncerter og andet for at mindske støjgenerne fra store bass og lydkomponenter. I dag bliver vi ofte påvirket af høje lyde, da befolkningstætheden øges, og vi bliver flere og flere mennesker samlet på mindre plads. I henhold til konsulentens instruktioner udføres der akustisk justering i for eksempel produktionshaller, skoler og daginstitutioner.