Temperatur transmitter og sensor

Temperatur transmitter og sensor

Hvad er forskellene mellem sensoren og transmitter?

Vi kender og forstår de overordnede funktioner i en temperatursensor og en temperatur transmitter, så det er klart at se forskellene mellem de to. Den mest mærkbare forskel er, at sensoren er enheden, der måler eller registrerer den fysiske temperatur og konverterer den til målbare enheder af elektrisk strøm, herunder spænding eller modstand. Hvorimod temperaturtransmitteren er den enhed, der er forbundet til sensoren, der arbejder med at konvertere den målte temperatur til et signal, så den kan ses, logges og vedligeholdes. Selvom de begge er forskellige værktøjer, arbejder de begge sammen og har en afgørende rolle i at sikre, at nøjagtige temperaturer måles og kommunikeres, så det kan kontrolleres.

Hvordan fungere en temperatur transmitter?
Af kontrolformål er det en del af en temperatursensor for at signalere til overvågning af ændringer, der kan ske i processen med at producere en række forskellige produkter.
Temperaturtransmitteren har til opgave at isolere temperaturens signal, men også lægge en dæmper på belastningslyde. Derefter forstærkes sensorsignalet og konverteres til et 4-20mA eller 0-10V DC-område (nævnt ovenfor). De har brug inden for radio (radiosender), tv -stationer (broadcast -sender), smartphones, Bluetooth og mange andre elektroniske enheder.

Hvad er en temperatur sensor?
En temperatursensor er en enhed, der leverer temperaturmåling via et elektrisk signal. Sensoren består af to metaller, som genererer elektrisk spænding eller modstand, når den bemærker en ændring i temperaturen. Temperatursensoren spiller en afgørende rolle for at opretholde en bestemt temperatur inden for alt udstyr, der bruges til at lave alt fra medicin til øl. For at producere disse typer indhold er nøjagtigheden og lydhørheden af temperatur- og temperaturkontrollen afgørende for at sikre, at slutproduktet er perfekt. Temperatursensorer findes i forskellige former, som bruges til forskellige metoder til temperaturstyring. De primære temperatursensorer