Fortrydelsesret og boligkøb

hyr en boligadvokat

Når man køber fast ejendom i Danmark, er det bestemt ved lov, at man har ret til at fortryde købet. Loven der træder i kraft i de tilfælde, hvor en køber fortryder sin investering, beskytter forbrugere ved køb af fast ejendom. For at loven gælder for en køber, skal denne altså være forbruger. Det betyder, at ejendommen skal være købt med det primære formål at bo i den. Den gælder således ikke for ejendomme købt til erhverv. Køber man for eksempel en landejendom, der er momsregistreret eller en timeshare-lejlighed, skal man være opmærksom på, at man ikke har en fortrydelsesret.

Hvad koster det at fortryde et huskøb?

Som køber kan man ikke bare fortryde en underskrift på en købsaftale uden konsekvenser. Køberen skal betale sælger 1 procent af købesummen i det tilfælde, at han eller hun fortryder købet. I nogle tilfælde har køber allerede betalt et beløb til sælger, som overstiger den ene procent. I det tilfælde fratrækker sælger den ene procent, når pengene betales tilbage til køber. En meget vigtigt ting at være opmærksom på er, at hvis den ene procent ikke er betalt inden fristen for fortrydelsesretten ophører, er køber bundet af sin underskrift på købsaftalen.

Hvor lang er fristen for fortrydelse?

Fortryder køber sin investering i ejendommen, har han eller hun en frist, der løber over seks hverdage. Fristen starter når handlen er indgået og kontrakten underskrevet. Da lørdag ikke betragtes som en hverdag, vil det give køber en weekend i tillæg til de seks dage. Inden de seks hverdage er udløbet skal køberen give enten sælger selv eller den person, der repræsenterer sælger – det vil ofte være sælgers ejendomsmægler – skriftlig besked, om at vedkommende har fortrudt handlen. Det er ikke nødvendigt at sælgeren eller repræsentanten for sælgeren er underrettet om fortrydelsen. Det vigtige er, at den skriftlige besked om denne, er kommet frem i tide til en af dem.

Hvis køber eller sælger kommer med et tilbud

Hvis situationen er den, at køberen er kommet med et købstilbud til sælgeren og også har skrevet under på købsaftalen, starter fristen først i det øjeblik, hvor sælger også underskriver aftalen. Så længe sælger ikke har underskrevet aftalen – også selvom vedkommende kender til købers bud – kan køber frit trække sig fra handlen uden af skulle betale en godtgørelse til sælger. Er det den modsatte situation, at sælger underskriver købsaftalen og fremsætter et tilbud til køber, så begynder fristen allerede i det øjeblik køberen får kendskab til tilbuddet. Det kan betyde, at køber faktisk kan komme ud for, at fortrydelsesfristen er udløbet før han eller hun har skrevet under på købsaftalen.

Hvis køber er flyttet ind

Selvom man som køber er flyttet ind i ejendommen, kan man godt fortryde købet. Man skal bare være ude af huset inden fristen udløber og boligen skal leveres tilbage i samme stand, som man overtog den i. Har man nået at foretage ændringer, der ikke gør dette muligt, kan man ikke fortryde købet. Har køber været årsag til skader mm. på huset skal de naturligvis udbedres. En undtagelse er, hvis skaderne er sket ved hændelige uheld og køberen kan bevise dette. Så er det sælger selv, der må betale for udbedringen.

Få indskrevet et advokatforbehold

Det er en rigtig god ide af få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen. Den sikrer at købers advokat skal sige god for aftalen inden den er gyldig. Siger advokaten ikke god for aftalen, kan køber komme ud af aftalen uden at skulle betale en godtgørelse til sælger.